Đài phun nước Vườn Thú Thủ Lệ Hà Nội

Lượt xem: 743

Đài phun vườn thú Thủ Lệ Hà Nội hoàn thành vào năm 2010 kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Đài phun nước Vườn Thú Thủ Lệ Hà Nội
  • sdsad